Avís legal

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l’informem que el Lloc Web i el portal d’Internet https://www.granadosbcn.com (en endavant, el «web») és titularitat de Granados Assessors Consultors SL (en endavant, Granados) , amb domicili social a Avinguda Diagonal, 361, 4rt 2a 08037 Barcelona i amb CIF nº B63692693 . El present avís legal regula les condicions d’ús de l’esmentat portal d’Internet.

Acceptació de l’usuari

Aquest Avís Legal regula l’accés i utilització de la pàgina web que Granados posa a disposició dels usuaris d’Internet. Es considera usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la pàgina web.

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Granados.

L’accés i navegació en el lloc web per part de l’usuari suposa l’acceptació de la totalitat de les presents condicions d’ús. En cas de desacord amb les condicions ha d’abstenir-se a fer servir el lloc web.

Accés al web

L’accés a la pàgina web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei.

En cas de ser necessari que l’usuari aporti dades personals per accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades es realitzarà de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el RGPD. Per a més informació, consulteu la nostra política de privacitat.

Contingut i ús

La visita a la pàgina web per part de l’usuari s’ha de fer de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Granados o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.

L’ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o puguin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per Granados, a el lloc web o als seus continguts.

El titular de la web no s’identifica amb les opinions abocades en la mateixa pels seus col·laboradors. L’empresa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’ aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de Granados i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts de la pàgina web, ni tan sols encara que citin les fonts, llevat que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit de Granados. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l’empresa són propietat dels seus autors i estan protegits per llei.

Granados no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas s’entendrà que l’accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de Granados.

Qualsevol ús d’aquests continguts no autoritzat prèviament per part de Granados serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. Granados es reserva el dret d’exercitar enfront de l’usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

 Responsabilitat i garanties

Granados declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permetin el correcte funcionament del seu lloc web, així com l’absència de virus i components nocius. No obstant això, Granados no pot fer-se responsable de les següents situacions que s’enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

  •  La continuïtat i disponibilitat dels Continguts.
  • L’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.
  • L’absència de virus i / o altres components nocius.
  • Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de Granados.
  • L’ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos al web. En conseqüència, Granados no garanteix que l’ús que els usuaris puguin fer dels continguts que, si s’escau s’incloguin en el lloc web, s’ajustin a aquest avís legal, ni que l’ús de la pàgina web es realitzi de forma diligent .
  • L’ús per menors d’edat de la pàgina web o de l’enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus tutors, i els tutors responsables de l’ús que facin d’Internet.
  • Els continguts als quals l’usuari pugui accedir a través d’enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.
  • La introducció de dades errònies per part de l’usuari o d’un tercer.

Granados podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat a la pàgina web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant, sempre que les circumstàncies ho permetin, Granados comunicarà a l’usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels continguts.

Així mateix, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), Granados es compromet a l’eliminació o, si escau, bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

Cookies

Granados no utilitza cookies. Les cookies són fitxers físics d’informació que s’allotgen en el propi terminal de l’usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar l’experiència de navegació. Per a més informació sobre les cookies pot consultar la nostra Política de cookies.

Enllaços (links)

La presència d’enllaços (links) a la pàgina web de Granados cap a altres llocs d’Internet té finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Granados no assumirà responsabilitat pels continguts d’un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica.

En el cas que en altres llocs web s’estableixin enllaços a la pàgina web de Granados, no s’entendrà que Granados ha autoritzat l’enllaç o el contingut del lloc web en el qual es conté l’enllaç, tampoc podrà incloure en la pàgina de l’enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, o dels continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.

Granados es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web en què s’estableixi l’enllaç si considera que s’incompleix la normativa, així com d’exercitar les corresponents accions judicials i extrajudicials.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Granados i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents al web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barceloma per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Modificació de les condicions

Granados es reserva expressament el dret a modificar unilateralment, total o parcialment, sense necessitat de previ avís, el present Avís Legal. L’usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar periòdicament el present Avís Legal.